Saša Prudkov
24400 Senta
E-mail: sasa@prudkov.com, prudkov@gmail.com
Mobilni telefon: 060 15 33 944
Kućni telefon: 024 813 706

Moje web stranice na stock sajtovima gde možete da pogledate ostale moje fotografije:

Shutterstock
www.shutterstock.com/g/prudkov

Dreamstime
http://www.dreamstime.com/Prudkov_info#res1157496

Istock Photo
http://www.istockphoto.com/search/portfolio/5010867#1bc604ec

Fotolia
http://us.fotolia.com/p/201276110